Profil

Lægeklinikken “Jørgen Holm” er en solopraksis. Der er ikke tilknyttet sygeplejerske eller laborant.

Klinikkens politik er, at der ikke skal være ventetid når man henvender sig til en praktiserendede læge for at bestille tid. Der kan i perioder  være meget travlt i en lægeklinik, og  det  kan derfor  være vanskeligt at tilbyde en fuld konsultationstid samme dag, men alle garanteres at blive vurderet samme dag, hvis dette ønskes.

Der er aktuelt ikke tilknyttet uddannelseslæger.